11.09.2017

Potwierdzona jakość tranu w kapsułkach GAL

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem wynikiem kolejnych badań tranu GAL w kapsułkach, które zostały przeprowadzone przez Hamilton Poland (sprawozdanie z badań nr 87521/17IFGDY).

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników tranu GAL w kapsułkach, zleciliśmy szczegółowe badania na potencjalną obecność metali ciężkich.

Z wyników jednoznacznie wynika, że tran GAL jest wolny od szkodliwych metali ciężkich, takich jak kadm, ołów czy rtęć, co czyni go produktem najwyższej jakości, bezpiecznym zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Wysoka jakość oferowanych przez nas preparatów oraz bezpieczeństwo ich stosowania są dla nas priorytetami, w związku z tym regularne monitorowanie składów jest jednym z naszych najważniejszych standardów.

Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzają nas Państwo wybierając produkty GAL. To dla nas najlepsza miara tego, że nasze produkty spełniają najwyższe wymagania.