Polityka prywatności

Informacje ogólne polityki prywatności

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek Sp. j. jako operator niniejszej strony szanuje oraz chroni dane swoich Partnerów i Internautów. Z tego względu chcemy przedstawić jednoznaczne informacje dotyczące sposobu przetwarzania informacji i danych osobowych przez administratora strony spółkę GAL. Korzystanie z naszych witryn oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności uwzględnia obowiązki wynikające z przepisów polskiego prawa jak i z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Administrator Danych

To Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórcze GAL L.P.M.Ł. Marek Sp. j. z siedzibą w Poznaniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000081332 gromadzi i przetwarza dane osobowe pozyskiwane na witrynach www.gal.com.pl oraz www.aptekapodsmokiem.pl. Adres jej siedziby to ul. Krótka 4, 61-012 Poznań. Spółka GAL pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO.

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy te dane, które sam nam podajesz lub pozostawiasz w plikach cookies korzystając z naszych witryn. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci kont lub profili np. adres e-mail, imię nazwisko, nick, które Nam podajesz np. w ramach formularzy rejestrując się na konta naszych usług. Zakres danych przetwarzanych może się różnić, w sklepie internetowym podajesz przecież również dane dotyczące adresu dostawy, metod płatności itp.

Podstawa prawna, cel i okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.  A zatem przetwarzanie danych może się odbywać:

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, w celu wykonania umowy dostawy towarów lub świadczenia usług Usług art. 6 ust. 1 lit. Te dane będziemy wykorzystywać aż do czasu wygaśnięcia zawartej z Tobą umowy z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń lub oceny uprawnień z tytułu reklamacji.
    1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu wynikającym z uzasadnionego interesu administratora, którym są pomiary statystyczne, marketing (w tym marketing bezpośredni, analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych). Te dane będziemy przetwarzać aż do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Bezpieczeństwo danych

Spółka GAL zabezpiecza Twoje dane przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zapewniamy, że przekazane nam dane osobowe przetwarzane są na serwerach komputerowych w środowisku, zabezpieczonym przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Odbiorcy danych

Możemy ujawniać informacje na Twój temat zaufanym osobom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Mogą to być partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, księgowe, prawne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Od wszystkich osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

Międzynarodowy transfer danych

Spółka GAL może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom działającym w państwach Unii Europejskiej. Te zaś również związane są obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia RODO. 

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

1)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2)    prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)    prawo żądania od administratora usunięcia danych;

4)    prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5)    prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7)    prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

9)    prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Polityka cookies

Serwisy spółki GAL nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz anonimowych informacji statystyk Google Analytics. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer pliku. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest GAL z siedzibą w Poznaniu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są stałe pliki cookies - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zarządzanie i usuwanie plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu oraz pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu a także „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

Standardowo wiele przeglądarek stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików w cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Poniżej przedstawiono proces wyłączenia plików cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach www:

  • w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję Narzędzia/Opcje internetowe a następnie w sekcji Prywatność zaznaczyć Zaawansowane i wyłączyć pliki cookies.
  • w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję Narzędzia a następnie pozycję Opcje i określić poziom prywatności w sekcji Prywatność.
  • w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję Opcje a następnie Dla zaawansowanych oraz Ustawienia plików cookie.

 

KONTAKT

We wszelkich sprawach dotyczących swoich danych osobowych, w szczególności jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, możesz się z nami kontaktować pod adresem: biuro@gal.com.pl

 

Zmiany polityki prywatności  

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.